• TenneCBD Blue Dream CBD Shatter

  • TenneCBD Grandaddy Purp CBD Shatter

  • TenneCBD Green Crack CBD Shatter

  • TenneCBD Strawnana CBD Shatter